Ngày đi :

01/01/1970

Cảng đến :

Cảng Incheon, Hàn Quốc

Cảng đi :

Cảng Cát Lái

Đặt Tàu

Scroll to Top