GULF SHIPPING RECRUITMENT 2022

Vị trí Leader Customer Service

To perform cargo shipments, booking and delivering of shipments, Data Transmission, Invoicing. Support CSS in managing carriers, forwarders, other service providers to ensure compliance to customers’ requirements…

Vị trí Pricing Logistics (lương 8-12 triệu)

Tìm hiểu, so sánh giá của các shipping line báo cho trưởng phòng, Giám đốc Báo giá các tuyến vận chuyển quốc tế, trong nước cho các bộ phận khi có yêu cầu…

Nhân viên Chứng Từ Logistics

Tạo shipment lên phần mềm đề theo dõi các vấn đề phát sinh của lô hàng. Theo dõi lấy SI+ VGM từ khách hàng: làm BL, gởi khách hàng kiểm tra & confirm trước deadline chỉnh sửa đảm bảo tránh phát sinh phí…

Scroll to Top