Lệnh cấp container rỗng ( Empty release order) – Do ai làm?

Lệnh cấp container rỗng ( Empty release order) – Do ai làm?  

Lệnh cấp container rỗng là giấy tờ mà văn phòng hãng tàu cấp cho người/ doanh nghiệp công ty xuất khẩu sau khi người xuất khẩu đã lấy được book container, họ phải trình lệnh này cho bộ phận ở bãi của CY/depot/ICD Cảng nơi mà hãng tàu để containers rỗng của mình ở đấy. Cùng GULF SHIPPING tìm hiểu thêm thông tin chi tiết nhé. 

 1. Lệnh cấp container rỗng  

lệnh cấp container rỗng là gì

Đây là một loại giấy tờ mà văn phòng hãng tàu cấp cho người xuất khẩu đã book được containers 

Thường thì người làm thủ tục xuất khẩu phải đóng tiền thế chân cho hãng tài khi lấy container rỗng phòng những trường hợp rủi ro như container bị hư ( thông thường thì chỉ có những loại đặc biệt như Flat Rack, Open top, Reefer, Tank… hãng tàu mới thu khoản tiền này). Sau khi hãng tàu nhận được vận đơn gốc thì sẽ được hoàn lại khoản phí này. 

➤Xem thêm: Ủy thác xuất nhập khẩu là gì? Những lợi ích trong ủy thác xuất nhập khẩu 

2. 2 loại lệnh cấp container rỗng 

Lệnh container rỗng chỉ định số: là lệnh mà trên đó người xuất khẩu yêu cầu cấp đích danh container có số hiệu chính xác. Đây là trường hợp mà chủ hàng muốn nhận được container thật tốt, những container đó sẽ được đánh số sẵn 

Lệnh cấp container rỗng không chỉ danh: là lệnh trên đó người xuất khẩu không yêu cầu cấp các container có số hiệu cụ thể mà chỉ yêu cầu số lượng, loại container (20’ hoặc 40’.., loại thuần chủng hay leasing) . Sau khi cấp đúng chủng loại container theo yêu cầu, số hiệu container cụ thể đã được cấp sẽ được ghi vào ô để trống trên lệnh và cập nhật vào mạng máy tính. 

3. Những điều cần lưu ý khi cấp 2 loại container rỗng 

2 loại container rỗng

Với container rỗng có chỉ danh, cảng sẽ gặp khó khăn do phải dời một số lượng lớn những container khác để lấy container theo yêu cầu. Điều này thường xảy ra với những cảng có bãi chứa chật hẹp trong khi lượng container mỗi ngày lưu bãi lại quá lớn. 

Với container rỗng không chỉ danh, bộ phận bãi phải thực hiện những nguyên tắc sau: 

First in – First out: những container đã ở trạng thái rộng lâu hơn cần giao trước 

Theo tuyến, theo cảng: một số container chỉ được cấp để chuyên chở những tuyến tới hay cảng được quy định mà người khai thác container đã có thông báo trước bằng hình thức văn bản. 

Lưu ý: container phải trong tình trạng tốt và vệ sinh 

➤Xem thêm: Định nghĩa về xuất khẩu gián tiếp – Ưu, nhược điểm của hình thức xuất khẩu này 

 1. Nội dung cần có 
 • Tên chủ hàng 
 • Số hiệu, loại container 
 • Chủ khai thác container 
 • Chữ ký và dấu có hiệu lực của lệnh 
 • Chữ ký và dấu trên lệnh cấp container rỗng có thể gồm có: 

Chữ ký và dấu của người khai thác container 

Chữ ký và dấu của đại lý quản lý container 

Lưu ý: về nguyên tắc, nếu không có thỏa thuận nào khác thì chữ ký và dấu hợp lệ đối với cảng là chữ kỹ và dấu của người đứng tên bàn giao quyền quản lý container cho cảng khi nhập 

GULF SHIPPING đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích về lệnh cấp container rỗng. Doanh nghiệp bạn nếu muốn biết thêm thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu hãy liên hệ ngay với GULF SHIPPING nhé 

 • Địa chỉ: Tầng 6, 88-90 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM 
 • Điện thoại: +84 932 094 229 
 • Email: info@gulfshipping.com.vn 
 • Website: gulfshipping.com.vn 

 

Scroll to Top