marketing

Tuyển Dụng General Accountant

I/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 1. Tiếp nhận, kiểm tra hóa  đơn các phòng ban gửi về. Hạch toán chứng từ phát sinh và cân

Tuyển dụng Accountant

I/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 1. Kiểm tra chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp, tạm ứng-hoàn ứng, mua hàng, bán hàng 2. Hạch

Tuyển Dụng Pricing Leader

JOB DESCRIPTION Managing and developing logistics supplier pipeline (carrier, airline, trucker, …). Meeting, working and update buying cost with logistics supplier (carrier, airline, trucker, …) and follow up special

Tuyển Dụng Digital Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch, tối ưu hóa và triển khai thực hiện các chiến dịch Digital Marketing (bao gồm Google Ads, Facebook

Scroll to Top