Nội dung trên một thư tín dụng L/C. Điều kiện và cách thức mở thanh toán bằng thư tín dụng L/C

Thanh toán bằng thư tín dụng L/C là một trong những phương thức thanh toán quốc tế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, việc sử dụng phương thức thanh toán này khá là phức tạp,v vậy bạn cần nên hiểu rõ về nội dung của L/C và quy trình thanh toán bằng L/C. Ở bài viết này, Gulf Shipping sẽ phân tích cụ thể về nội dung LC và quy trình thanh toán bằng LC để bạn tìm hiểu.

Nội dung của một thư tín dụng L/C

thư tín dụng L/C

Số hiệu (No of L/C), địa điểm và ngày mở (Place and Date of Issuing)

Việc mở được thư tín dụng sẽ cho thấy khả năng thanh toán của người nhập khẩu trước người xuất khẩu. Do vậy, khi mở được L/C thì người xuất khẩu mới sẽ yên tâm để giao hàng hóa.

  • Địa điểm mở (Place of Issuing) là nơi mà ngân hàng mở L/C cam kết thanh toán cho người xuất khẩu.
  • Ngày mở (issuing date): Là ngày bắt đầu phát sinh cam kết ngân hàng mở với người xuất khẩu là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của L/C và là căn cứ để người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu có thực hiện việc mở L/C đúng hạn như trong hợp đồng đã quy định hay không. Trên L/C thì ngày mở L/C được thể hiện ở trường :31C: Date of Issue và được ghi theo kiểu Năm/Tháng/Ngày.

Loại thư tín dụng

Cần phải xác định rõ loại thư tín dụng đang cần mở do mỗi loại đều có tính chất và nội dung khác nhau về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. 

Các loại thư tín dụng thường được sử dụng là loại Hủy ngang hoặc Không hủy ngang. Nếu không có mục này thì L/C đó sẽ được hiểu là L/C không hủy ngang.

Tên và địa chỉ của người thụ hưởng

Thông tin này cần được xác định kỹ lưỡng do có liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ.

Số tiền của thư tín dụng

Số tiền của thư tín dụng (Amount of money) vừa  ghi  bằng  số và  ghi  bằng  chữ thống nhất với nhau hoặc có thể chỉ cần số tiền bằng số. Trong đó đồng tiền thanh toán phải rõ ràng, số tiền phải ghi đúng với số tiền trên hợp đồng. Cách ghi số tiền tốt nhất là ghi một số giới hạn mà người xuất khẩu có thể đặt được. Những từ “khoảng chừng, độ khoảng hoặc những từ ngữ tương  tự được dùng để chỉ biên độ số tiền của L/C cho phép xê dịch không quá 10% tổng số tiền đó.

Xem thêm: Dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, giá rẻ

Thời hạn hiệu lực (Expiry date).

Là thời hạn được xác định từ ngày mở L/C cho đến ngày hết hạn hiệu lực của L/C mà ngân hàng mở L/C cam kết trả cho nhà xuất khẩu nếu nhà xuất  khẩu xuất trình đầy đủ bộ chứng từ trong thời hạn đó và trong nội dung L/C yêu cầu. Để dễ hiểu, có nghĩa là khi Ngân hàng mở trả tiền xong là L/C hết hiệu lực.

Thời hạn trả tiền của L/C (Latest payment date).

Là thời hạn trả tiền ngay hay trả tiền về sau. Điều này có thể nhận dạng ở hối phiếu của người xuất khẩu ký phát thời hạn giao hàng cũng được ghi trong L/C và do hợp đồng mua bán quy định. Thời hạn giao hàng có thể có thể có quan hệ chặt chẽ với thời hạn hiệu lực của L/C.

Thời hạn giao hàng (Shipment date).

Là thời hạn quy định bên bán phải chuyển giao hàng cho bên mua kể từ khi L/C có hiệu lực.

Những nội dung về hàng hóa (Description of goods).

Bao gồm tên hàng hóa, số lượng hàng, trọng lượng hàng(có thể bao gồm cả sai lệnh cho phép) giá cả, quy cách, phẩm chất…cũng phải được ghi vào thư tín dụng.

Những nội dung về vận tải (Shipment term).

Những chứng từ người xuất khẩu phải xuất trình (Document for payment).

Là nội dung then chốt của thư tín dụng, bởi vì bộ chứng  từ quy  định trong thư tín dụng là một bằng chứng của người xuất khẩu chứng minh rằng mình đã hoàn thành nghĩa  vụ giao hàng và làm đúng những quy định của thư tín dụng

Xem thêm: Dịch vụ hải quan trọn gói và các loại chi phí

Sự cam kết trả tiền của ngân hàng mở L/C.

Là nội dung cuối cùng của thư tín dụng và nó ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng mở  L/C.

 Những điều kiện đặc biệt khác.

Như phí ngân hàng được tính cho bên nào, điều kiện đặc biệt hướng dẫn đối với ngân hàng chiết khấu, tham chiếu theo UCP nào….

Chữ ký của ngân hàng mở L/C.

Điều kiện mở L/C

Ðể được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng các giấy tờ sau:

  • Giấy đăng ký kinh doanh
  • Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng (muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài khoản chuẩn bị mở) cùng với các giấy tờ sau:
  • Quyết định thành lập Công
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Để được tư vấn miễn phí về dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, gửi hàng về Việt Nam thì hãy liên hệ trực tiếp với Gulf Shipping qua:

Address: 6th Floor, 88-90 Luong Dinh Cua Street, An Khanh Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Phone: +84 932 094 229

Email: info@gulfshipping.com.vn

Website: gulfshipping.com.vn

Facebook
Twitter
Scroll to Top