OPERATION LEADER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Kiểm soát và Điều phối vận chuyển giao hàng
Phát triển sale khách hàng, tập trung vào nhà máy, xí nghiệp, công ty tai HCM, Binh Dương, Đồng Nai
Quản lí chứng từ, Nhân viên giao nhận khai báo thủ tục hải quan
Hỗ trợ sale tư vấn khách hàng cho các nghiệp vụ liên quan đến giao nhận
Xử lí các vấn đề phát sinh tại cảng

Báo cáo theo yêu cầu của BOD

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Ngoại ngữ thành thạo các kỹ năng : basic
Có kinh nghiệm 2-4 năm chuyên làm công việc Trưởng Phòng Logs các công ty tương đương.
Tốt nghiệp Từ Cao Đẳng trở lên, Học chuyên ngành liên quan đến XNK, ngoại thương…
Am hiểu tất cả các loại hình khai báo hàng xuất (fowarder), SXXK,Kinh doanh, thủ tục làm c.o…

Có khả năng lãnh đạo phòng ban

Chủ động trong công việc

Facebook
Twitter
Scroll to Top