Thủ tục hủy tờ khai – điều cần ghi nhớ để thực hiện đúng cách

Thủ tục hủy tờ khai hải quan 

 1. Trình tự thực hiện hủy tờ khai

– Bước 1: Người khai hải quan đề nghị được phép hủy tờ khai hải quan đã đăng ký; 

– Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét việc hủy tờ khai hải quan đã đăng ký; 

 1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ. 
 3. a) Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị huỷ theo mẫu số 04/HTK/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC; cách tính thuế nhập khẩu 

– Các chứng từ chứng minh thực tế hàng hoá không xuất khẩu, nhập khẩu (đối với các trường hợp có yêu cầu phải chứng minh) 

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ khóa học c&b tphcm
 2. Thời hạn giải quyết.

– Trong 8 giờ làm việc kể từ khi nhận văn bản đề nghị hủy của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt và thực hiện việc hủy tờ khai hải quan trên Hệ thống, thanh khoản tiền thuế phải thu của tờ khai được hủy (nếu có) và cập nhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp; 

– Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày hết hạn tờ khai hải quan đối với tờ khai quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất mà người người khai hải quan không có văn bản đề nghị hủy tờ khai thì cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra, xác minh, nếu không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất thì thực hiện việc hủy tờ khai trên Hệ thống; xóa dữ liệu trùng trong excel 

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan 

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có 

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan 

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có kết chuyển thuế gtgt 

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thông báo hủy tờ khai.
 2. Phí, lệ phí: Không có
 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai.

– Mẫu số 04/HTK/GSQL – Đơn đề nghị huỷ tờ khai (phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC) kế toán thuế 

tên mẫu đơn tờ khai

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Các trường hợp huỷ tờ khai hải quan: 

 1. a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất; khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
 2. b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra;
 3. c) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra;
 4. d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:

d.1) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố; chứng chỉ kế toán viên 

d.2) Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai); 

d.3) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu; 

d.4) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát; khóa học quản trị nhân sự tại tphcm 

d.5) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

– Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; 

– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

– Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. học kế toán trưởng online 

– Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

➤Xem thêm: Tờ khai hải quan là gì? Hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hải quan 

Trên đây là các bước hủy tờ khai hải quan. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc. Nếu doanh nghiệp bạn có bất kỳ thắc mắc nào về book tàu biển, thủ tục hải quan hãy liên hệ ngay với GULF SHIPPING. 

 • Địa chỉ: Tầng 6, 88-90 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM 
Facebook
Twitter
Scroll to Top